Skip to content
10 JAAR 2009-2019

HULSBEEK OPEN

Fungolfen voor het goede doel!

Goede doelen 2019

De Verjaardagsbox Oldenzaal – bijdrage van € 1.500,-

Ook in Oldenzaal zijn er behoorlijk wat gezinnen die onder de armoedegrens leven. Die hebben geen geld voor extraatjes. Zelfs de verjaardag van één van de kinderen vieren zit er soms niet in en dat is best schrijnend. Een verjaardag hoort toch één van de leukste dagen van het jaar te zijn? Dat verdient elk kind, en daarom bestaat Verjaardagsbox Oldenzaal.Verjaardagsbox Oldenzaal is een initiatief van Impuls. We hoorden over kinderen die ziekgemeld werden op hun eigen verjaardag, omdat er geen geld was om te trakteren op school. En ook van kinderen die zelfs geen cadeautje kregen. Daar wilden we wat aan doen.
[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Het is toch te gek dat er in een stad als Oldenzaal kinderen zijn die hun verjaardag niet kunnen vieren? In 2012 zijn we daarom gewoon maar eens begonnen met 30 kinderen blij te maken. In het najaar stond de teller al op 100 kinderen. Op dit moment hebben we een lijst van 200 Oldenzaalse kinderen. Dat geeft wel aan hoe schrijnend het probleem is. Inmiddels zijn maatschappelijk werk, school, kinderopvang, de Voedselbank, Impuls en de gemeente de doorverwijzers. Zij geven de gezinnen die ervoor in aanmerking komen een formulier waarmee ze hun kinderen kunnen aanmelden. De werkgroep Verjaardagsbox Oldenzaal bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij verzorgen de boxen en brengen ze bij de kinderen thuis. We zijn volledig afhankelijk van sponsoren en giften.

[/expander_maker]

Voedselbank Oost Twente Oldenzaal- bijdrage van € 1.500,-

De Stichting Voedselbank Oost Twente is in maart 2008 opgericht om ervoor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen. Wij zijn werkzaam in de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland. De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank Oost Twente verwerft voedsel via het districtscentrum in Deventer, bij regionale bedrijven en bij andere plaatselijke voedselbanken (al dan niet via uitwisseling).
[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden. De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket. Een pakket kan uitsluitend aangevraagd worden door bemiddeling van een hulpverleningsinstantie.

[/expander_maker]

OWC-verlichtingsplan – bijdrage van € 1.500,-

OWC, de Oldenzaalse Wielervereniging, heeft in het verleden de wielerbaan op het Hulsbeek met hulp van het gewest Twente en de firma Siers aangelegd. Veel leden van OWC hebben toentertijd hand- en spandiensten verleend en gezamenlijk een veilige wielerbaan ontwikkeld. Veel technische ondersteuning hebben we daarbij gekregen van de firma Siers uit Oldenzaal. Dit bedrijf heeft onder andere gezorgd voor het materiaal voor de verlichting van de baan van 2,4 km. De menskracht is gerealiseerd door OWC.
[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden. De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket. Een pakket kan uitsluitend aangevraagd worden door bemiddeling van een hulpverleningsinstantie.

[/expander_maker]

Hospice Holos Oldenzaal – bijdrage van € 1.946,-

Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente. Deze stichting beschikt o.a. over het Hospice Holos in Oldenzaal. Dit is een ‘Bijna Thuis Huis’ waar 24 uur per dag iemand aanwezig is om zorg en ondersteuning te bieden aan gasten die in hun laatste levensfase zijn. Hospice Holos heeft 5 kamers die nu alleen voorzien zijn van functionele verlichting ten behoeve van de zorg door de vrijwilligers en het verplegend personeel. Wat gemist wordt en heel gewenst is, is sfeerverlichting. Onze stichting heeft echter niet de financiële middelen om dit te realiseren. Om een inschatting te maken van de kosten hebben we aan de firma Seiger Wonen te Oldenzaal gevraagd om een lichtplan op te stellen. Zij hebben dit voor 2 kamers kunnen doen. Alle 5 kamers was helaas niet mogelijk i.v.m. bezetting door gasten.

Stichting Noaberhart Rossum – bijdrage van € 1.500,-

Stichting Noaberhart Rossum biedt ondersteuning aan personen of gezinnen uit Rossum en omgeving, die als gevolg van een ernstige ziekte, naast zorgen en verdriet ook praktische problemen hebben te overwinnen. Wij bieden ondersteuning in de woon- en leefsituatie in de vorm van advies, onderzoek, uitvoering of het realiseren van tijdelijke of blijvende oplossingen. Wij bieden aan of voeren uit, zonder directe financiële middelen over te maken.
[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Hiermee trachten wij het gezin of de naast betrokkenen een klein beetje te ontlasten, waar algemene voorzieningen onvoldoende zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken in de vorm van het bieden van advies, onderzoek, uitvoeren of het realiseren van tijdelijke of blijvende oplossingen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en beoordeeld door het bestuur van de stichting. Omdat het veelal grote projecten zijn kiezen we ervoor om één project tegelijkertijd te adopteren. De stichting kiest er zelf voor wanneer er ruimte is voor een volgend project. De bestuurders ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten.
[/expander_maker]

Aveleijn - bijdrage van € 500,-

Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Met ca. 80 locaties in de gemeente Berkelland en de 14 Twentse gemeenten zijn we regionaal sterk verankerd. We maken integraal onderdeel uit van de lokale samenleving en helpen onze cliënten de maatschappij zoveel mogelijk te begrijpen, zodat ze er positief deel van uit kunnen maken.

[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ en de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëren we ruimte voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. We helpen onze cliënten doelen te vinden én te realiseren. Want als je weet wie je bent kun je groeien, vernieuwen en grenzen verleggen. Voor jezelf en in je relatie met anderen. Via begeleiding, trainingen en evenementen investeren we in talenten, vaardigheden, creativiteit, vriendschappen en positieve energie. Binnen de woon- en zorgomgeving staan gezondheid, geborgenheid, veiligheid en respect centraal. Gemeenten en ketenpartners willen we stimuleren en inspireren op weg naar de invulling van het nieuwe zorgstelsel, waarbij we een actieve samenwerkingspartner zijn met een duurzame bijdrage voor de samenleving.

[/expander_maker]

Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal
bijdrage van € 1.ooo,- per jaar voor een periode
van drie jaar (2018, 2019 en 2020).

De doelstelling van stichting de SPGO, manege de Boerskotten, is zorg te bieden aan mensen met een beperking in hun ontwikkeling en/of gedrag. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, communicatieproblemen of gewoon een rugzakje. De stichting SPGO vindt het belangrijk om te kijken naar de behoeften, wensen en mogelijkheden van hun cliënten/ruiters. Hiermee geven ze aan iedereen de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken en verder te ontwikkelen. Manege de Boerskotten biedt nuttige, zinvolle én leuke dagbesteding en paardrijlessen, aangepast aan de mogelijkheden.

[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Op een paard kom je tijdelijk helemaal los van je handicap. Mensen met een beperking die niet of met moeite kunnen lopen, kunnen op een paard wel ritme en beweging ervaren, en het gevoel om als een veertje gedragen te worden. Of eens lekker snel gaan en de wind in je oren te voelen. Vanaf de sterke rug van een paard, op een heel andere hoogte dan vanuit de rolstoel, je omgeving ervaren. Met vier gezonde en sterke benen onder je, die je ritmisch en ontspannen door de manege of door het bos voeren. Niet voor niets is er een heel oud spreekwoord dat zegt “het geluk der aarde ligt op de ruggen der paarden”. Het grootste deel van de mensen die op manege De Boerskotten werkzaam zijn, bestaat uit vrijwilligers. Dit betekent dat enkel de instructrices binnen deze stichting een salaris comfort de cao ontvangen. Alle andere medewerkers zijn vrijwillig en ontvangen dan ook geen vergoeding in geld voor hun werkzaamheden. Uiteraard is de stichting wel verzekerd voor haar vrijwilligers en kunnen zij zelf rijden wanneer dit mogelijk is. Tevens wordt er minimaal een keer per jaar een vrijwilligersfeest georganiseerd. De stichting zou niet bestaan zonder haar sponsoren die ervoor zorgen dat de lesgelden laag kunnen worden gehouden om zo het paardrijden voor de ruiters mogelijk te maken.
[/expander_maker]

Stichting Oldenzaal op Straat - bijdrage van € 1.500,-

Kunsten op Straat organiseert jaarlijks zo’n twaalf professionele straattheaterfestivals in de provincie Overijssel. In het ruim twintig jarige bestaan heeft Kunsten op Straat al zo’n 1.800 verschillende acts geboekt uit meer dan vijftig landen. Met groepen als Royal de Luxe, Zic Zaou, Tango Sumo, Stalker, Kumulus, Les Hommes en Noir, Dogtroep en vele anderen hebben we 220 festivals georganiseerd. En meer dan twee miljoen bezoekers getrokken.

[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Daarmee is Kunsten op Straat een van de grootste straattheaterfestival in Nederland. Stichting Oldenzaal op Straat heeft zich afgelopen jaar beraden over de toekomst van het festival. Uitgangspunt daarbij is dat het evenement gratis toegankelijk moet blijven. We willen een laagdrempelig theater met kwalitatief hoogwaardige (inter-)nationale artiesten. We blijven dus door deze keuze wel afhankelijk van sponsoring, subsidies en giften van lokale en regionale fondsen en particulieren. Het is elk jaar weer een enorme opgave om de begroting sluitend te krijgen. We hebben ervaringen op gedaan met een professionele fondsenwerver, zijn gestart met een crowdfunding actie en hebben ‘gecollecteerd’ tijdens de theaterdag. Juist in een tijd waarin we de samenleving willen blijven verbinden kan theater een belangrijk smeermiddel zijn. Het zou dan ook een aderlating zijn wanneer dit evenement vanwege te weinig financiële middelen dreigt te verdwijnen.

[/expander_maker]

Het orgel in de Stiftskerk te Weerselo

In het voorjaar van 2015 bleek dat het orgel in de Stiftskerk te Weerselo nodig gerestaureerd moest worden. Het orgel is gebouwd door de bekende Amsterdamse orgelbouwer Hermanus Knipscheer. Het is mogelijk zelfs zijn laatste. Het is oorspronkelijk gebruikt in Rijnsburg. Het heeft er dienst gedaan tot 1922. Toen werd het te klein voor de groeiende gemeente. De Stiftsgemeente heeft het orgel toen kunnen overnemen. In 1923 werd het orgel naar Weerselo vervoerd en weer opgebouwd. Dit balustrade-orgel is een eenvoudig instrument, maar heeft in de goede akoestiek van de Stiftskerk een fraaie klank.

[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Om een nogal kostbare restauratie mogelijk te maken werd een z.g. ”orgelfonds” in het leven geroepen. Door leden van de kerkelijke gemeente en anderen werd aan deze oproep ruimschoots gehoor gegeven. Samen met de schenking vanuit Park Golf Hulsbeek Open 2015 was er voldoende zekerheid om de orgelrestauratie begin 2016 aan te vangen.

Half januari 2016 werd begonnen met de algehele restauratie van het mechaniek. Het windmechaniek is vervangen door een nieuw exemplaar. Enkele mechanische onderdelen zijn vervangen. Alle pijpen zijn eruit geweest. Alle metalen pijpen, die gemaakt zijn van een legering van lood en tin zijn gereviseerd, dat wil zeggen uitgedeukt. Opnieuw gerond en schoongemaakt. Een aantal daarvan is vanuit de kerk te zien, maar er zijn er ook vele die onzichtbaar in de orgelkast. zitten. Ook alle houten pijpen zijn gereinigd en de onderdelen die moeten kunnen bewegen en soms helemaal vastzaten, weer losgemaakt zodat ze weer goed op toon kunnen worden afgesteld. Verder is natuurlijk het klavier gereinigd en zijn alle bewegende onderdelen nagelopen. De restauratie werd in februari afgerond en op 14 februari werd een geheel gerestaureerd orgel weer in gebruik genomen.

Het ”lofwerk” het houtsnijwerk onder en boven de zichtbare pijpen en de houten beeldengroep bovenop het orgel zouden ook gereinigd en opnieuw geverfd moeten worden. Het ”goud” is nu bruin. De beelden zijn dof en vies. Ook zijn sommige onderdelen niet in de juiste kleur (van 1873) geverfd. De klank van het orgel is nu weer helder, nu het uiterlijk nog.

[/expander_maker]

onderhoud van twee duo-fietsen - € 250,- per fiets

Speciaal voor mensen met een beperking.
Zij kunnen met een begeleider fietsen op het Hulsbeek.
Deze fiets staat klaar bij OCP en kan aldaar gereserveerd worden.